Извјештај о реализацији уговора за новембар 2023. године