Извјештај о реализацији уговора за октобар 2019. године