Извјештај о реализацији Уговора за септембар 2019. године