Извјештај о реализацији уговора за септембар 2022. године