Извјештај о реализацији Уговора за фебруар 2022. године