Извјештај за реализацију Уговора за мјесец децембар 2021. године