Учешће на обуци „FIDIC уговори – примјена на пројектима“

Учешће на обуци „FIDIC уговори – примјена на пројектима“

Одлука о избору најповољнијег понуђача