Учешће на семинару „50. Међународна конференција о коришћењу и заштити вода“

Учешће на семинару „50. Међународна конференција о коришћењу и заштити вода“

Одлука о избору најповољнијег понуђача