Учешће на семинару „51 Међународна конференција о коришћењу и зсштити вода ВОДА 2022“

Учешће на семинару „51 Међународна конференција о коришћењу и зсштити вода ВОДА 2022“

Одлука о избору најповољнијег понуђача