Учешће на семинару „Јавне набавке у пракси“

Учешће на семинару „Јавне набавке у пракси“

Одлука о избору најповољнијег понуђача