Учешће на семинару „Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2019)

Учешће на семинару „Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2019)

Одлука о избору најповољнијег понуђача