Учешће на семинару „Обука на тему Интегрисани системи менаџмента и Консултантске услуге припреме за екстерну провјеру интегрисаног система менаџмента у складу са захтјевима стандарда ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001“

Учешће на семинару „Обука на тему Интегрисани системи менаџмента и Консултантске услуге припреме за екстерну провјеру интегрисаног система менаџмента у складу са захтјевима стандарда ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001“

Одлука о избору најповољнијег понуђача