Учешће на семинару „Специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре 1/21“

Учешће на семинару „Специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре 1/21“

Одлука о избору најповољнијег понуђача