Чишћење и уређивање корита и обала ријеке Требишњице

У периоду јуни-септембар, у вријеме малих вода, обављане су активности на темељном чишћењу корита ријеке Требишњице као и на чишћењу и уређењу њених обала. Према утврђеном плану приступило се чишћењу корита ријеке у граду, на ријеци Сушици (акумулација Јазина) као и низводно од града у Придворачком и Ћатовића краку. Механизација ХЕТ-а је била ангажована на извођењу радова на уређењу корита ријеке Сушице изнад рибогојилишта Јазина и уклањању пјешчаних наноса који су се годинама таложили.
Уређење корита је од великог значаја како за рибњак, који узима воду из ове акумулације, тако и за купаче и локално становништво. Уз помоћ пловне механизације, Бивера и пловне косачице, вршило се сјечење и уклањање водене вегетације (разног воденог растиња и водених алги) у кориту ријеке у граду и на тај начин утицале на побољшање протока ријеке. Чишћење шибља и водене вегетације из Придворачког и Ћатовић крака је обављено ручно са косама и уз помоћ чамца на дионицама које су то захтијевале. Покошена је трава, коров и самоникло биље и на обалама, уклоњен отпад и након тога одвежен камионом на градску депонију.

Поред чишћења корита радило се и на уређењу и чишћењу обала Требишњице у градском подручју Требиња како би се обале уредиле и претвориле у лијепа градска шеталишта. Активности уређења и чишћења корита и обала ријеке Требишњице су обавили радници Грађевинске службе са ХЕТ II, јединица Цивилне заштите и Рибочуварска служба.

Прилог: ДУС-Служба заштите животне средине