Асфалтирана посљедња дионица приступних путева за ХЕ Дабар

Завршени су радови на асфaлтирању посљедње дионице приступних путева за изградњу ХЕ Дабар, у мјесту Косовача (Биоград), ка будућој брани „Пошћење“, у дужини од око 1400 m. Током изградње на овој траси пута постављени су цјевовод и оптички каблови.

Од почетка радова на изградњи ХЕ Дабар укупно је асфалтирано тридесетак километара приступних путева. Изградњом пратеће инфраструктуре за ХЕ Дабар, путне и водоводне, значајно су побољшани услови живота у селима  јужног и југоисточног дијела невесињске општине и створени услови за њихов опстанак и развој.

Радови на објектима за ХЕ Дабар теку планираном динамиком. Послије завршетка приступног тунела Стражевица, почели су радови на изградњи главног тунела са три нападне тачке. Врши се и експропријација земљишта у зони бране Пошћење, што је услов за добијање грађевинске дозволе, и почетак градње овог важног објекта. У процес експропријације уложено је око милион конвертибилиних марака.

У наредном периоду интензивно ће се радити на изградњи финансијске конструкције и обезбјеђивању средстава за градњу других објеката из система ХЕ Дабар.