ХЕТ тренутно финансира радове на три тунела

Хидроелектране на Требишњици тренутно финансирају паралелно извођење радова на три различита тунела: пробијање доводног тунела за ХЕ Дабар, постављање бетонске облоге на тунелу Фатничко поље – акумулација Билећа, као и пробијање тунела за одводњавање Билећеког поља.
Укупна вриједност ових инвестиција износи скоро 130 милона КМ без ПДВ-а.
Од овог износа највећи дио отпада на пројекат изградње доводног тунела, улазне грађевине и приступнoг тунела за ХЕ Дабар, око 113 милиона КМ без ПДВ-а. Послије изградње приступних путева и неопходне електро мреже, прије годину дана почели су радови на пробијању приступног тунела Стражевица, а потом и на пробијању доводног тунела за ХЕ Дабар. Приступни тунел је у потпуности ископан (652 m) и урађена је примарна подграда, као и приступни плато, док се доводни тунел пробија са четири нападна мјеста. До сада је примјеном НАТМ методе (нова аустријска тунелска метода) прокопано више од 1200 m доводног тунела.

ХЕ Дабар: Улазна грађевина

ХЕ Дабар: Доводни тунел

ХЕ Дабар: Нападна тачка Водостан

У току је и фазна изградња бетонске облоге, дорада профила тунела и радови на контактном и консолидационом ињектирању на тунелу Фатничко поље – акумулација Билећа, чија је укупна вриједност  9,9 милиона КМ. Урађено је више од 2000 m облоге овог тунела.

Улаз у тунел Фатничко поље – акумулација Билећа

Тунел Фатничко поље – акумулација Билећа

Поред горе поменутих радова који се изводе на тунелима из система Горњих хоризоната, у току је и пробијање тунела за одводњавање Билећког поља. Укупна вриједност овог уговора је 4,9 милиона КМ без ПДВ-а. Од 1820 m, колико је тунел дуг, до сада је прокопано више од 1520 m.  Очекује се да преосталих око 300 m буде ископано до краја године. Реализацијом овог пројекта ризици од поплава ће се елиминисати, а биће омогућено сигурније и успјешније управљање хидроенергетским системом.

Улаз у тунел за одводњавање Билећког поља

Радови у тунелу за одводњавање Билећког поља

Радови на доводном тунелу за ХЕ Дабар, као и радови на тунелу Фатничко поље – акумулација Билећа, теку планираном динамиком, док се радови на тунелу за одводњавање Билећког поља не одвијају у потпуности у складу са динамичким планом због неповољне геолошке средине, процjеђивања и сталног усклађивања технологије грађења са условима терена.