ХEТ финансира израду Главног пројекта моста на траси Источне обилазнице

Хидроелектране на Требишњици у сарадњи са локалном заједницом и надлежним републичким институцијама подржавају измјештање и изградњу путне и остале инфраструктуре уз ријеку Требишњицу  у складу са преузетим водопривредним и другим обавезама одржавања, уређења и изградње инфраструктуре уз корито ријеке Требишњице.

У складу с тим, Хидроелектране на Требишњици у потпуности финансирају пројектну документацију, ревизију и геолошке и геотехничке истражне радове у вези са мостом на траси Источне обилазнице, у непосредној близини бране Горицa.

Ведран Фуртула, шеф сектора инвестиционе изградње у Хидроелектранама на Требишњици, каже да финансирањем израде Главног пројекта моста на траси обилазнице Алексина Међа – Петрина – Подгљивље, Хидроелектране на Требишњици  активно учествују у развијању урбанистичких садржаја Града, који немају негативан утицаја на повећање поплавног ризика на урбаном подручју, при чему се задржавају потребни пропусни капацитети ријечног корита и обезбјеђује несметан рад хидроенергетског система при свим хидролошким условима.

Израдом Главног пројекта биће обезбијеђени сви предуслови за изградњу друмског моста преко ријеке Требишњице, предвиђеног за двосмјерни саобраћај са пјешачким стазама, расвјетом и другим неопходним инсталацијама.

У завршној фази израде Главног пројекта обилазнице коју финансира Град Требиње, дефинисане су и крајње ослоначке тачке моста, као и његова укупна дужина. Мост преко ријеке Требишњице биће дужине око 400 m и његова траса ће се састојати од правца и кружне кривине радијуса 250 m, додао је Фуртула.

Проведеним поступком јавне набавке за израду Главног пројекта одабран је Пројектант – Институт за грађевинартсво „ИГ“ Бања Лука. Рок за израду је 90 дана од потписивања уговора, односно до краја марта 2018. године, а уговорена вриједност израде 198.000 КМ без ПДВ-а.