ОСМАТРАЊЕ БРАНЕ

Она је чувар нашег мирног сна. Одговорно и озбиљно обавља свој посао, а како би другачије када руководи Службом за осматрање најважнијег објекта у Херцеговини.

Снежана Чучковић са својим тимом 24 часа дневно осматра брану Гранчарево, и води рачуна о безбједности свих Требињаца.

ТЕХНИЧКО ОСМАТРАЊЕ

Брана Гранчарево по својим карактеристикама спада у велике бране. Осматрање такве бране је законска обавеза, јер прије свега од њене сигурности зависе животи и привреда цијелог низводног подручја.

Служба за осматрање и анализу понашања бране оформљена је на самом почетку изградње бране Гранчарево када су се уграђивали и оспособљавали за мјерења разни инструменти за осматрање, који су у то вријеме били најсавременији на свјетском тржишту.

Брана Гранчарево се непрекидно осматра свакодневно у три смјене, на основу „Правилника о техничком осматрању брана“. Посао у Служби захтијева одговороност у раду, план и програм мјерења мора се испоштовати, а сви измјерени подаци морају бити поуздани, јер се на основу њих раде анализе и доноси мишљење о стабилности бране.

Осматрање бране је дуготрајан и континуалан процес, па су због тога изабране одговарајуће методе осматрања и инструменти који ће обезбиједити поуздане податке за дужи период. Императив је да изабране методе и опрема исправно функционишу без обзира на временске услове (влажност у брани, киша и снијег на брани и око бране).

ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОСКУЛТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

Од саме изградње хидроелектрана на Требишњици, ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ је увијек поклањало изузетну важност систему за осматрање и анализи понашања брана, чиме је преузело и бригу и одговорност за сигурност свих објеката, како по питању сигурности низводног подручја, тако и самих објеката због производње електричне енергије. Сходно томе, кроз све протекле године, преко стручних служби су праћена свјетска достигнућа у овој области и таква примјењивана на објектима (кроз модернизацију постојеће опреме као и уградњом нове).

Све активности које се воде у служби осматрања су у духу најсавременијих свјетских трендова у овој области, а њихов циљ је да се обезбиједи квалитетно управљање објектима како им вијек употребе не би био ограничен.

У сврху додатног осигурања лијеве падине, 2014. године урађена је замјена једног старог анкера и уградња 23 нова геотехничка анкера са савременом мјерном опремом, поштујући најновије свјетске техничке стандарде из предметне области.

Реализацијом поменутог пројекта осигурања анкерског поља лијевог бока бране Гранчарево, крајем 2015. године, наставља се одржавање пројектом предвиђеног напонског стања у истом, и значајно се повећава степен сигурности објекта, те се самим тим и ризик од евентуалне појаве клизишта/одрона своди на најмању могућу мјеру.

Активности на санирању десне обале почеле су у 2018. години, гдје се планирају истражни радови и у наредном периоду санирање уочених појава у темељној зони десног бока бране Гранчарево.

АНАЛИЗА ПОДАТАКА

Обраду података и интерпретацију резултата осматрања за претходни период раде техничари-референти и инжењери Службе за осматрање и анализу понашања брана, а по потреби се укључују и инжењери из других сродних служби. Овлаштена стручна кућа врши експертизу резултата осматрања и даје закључак да ни у једном тренутку није била угрожена стабилност и функционалност бране Гранчарево.