ТРЕЋИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА „POWER 3“ Пројекат „Ревитализација и модернизација ХЕ Требиње 1“ у сарадњи са KFW њемачком развојном банком

Пројекат „Ревитализација и модернизација ХЕ Требиње 1“ се реализује у оквиру „Трећег пројекта реконструкције електроенергетских објеката“ („POWER 3“) од 2001. године.

Овај пројекат ревитализације се ради у сарадњи са KfW њемачком развојном банком кроз четири фазе које су детаљније представљене у нарeдном тексту. Фаза 1 и 2 су комплетно завршене, фаза 3 је у току, док је фаза 4 наведеног пројекта у процесу преговарања.

Фаза 1 – Уговор са KfW њемачком развојном банком за ову фазу је потписан 08. јуна 2001. године. У оквиру ове фазе реализована је замјена система управљања и побудних система. Уговор је успјешно завршен, а извођач радова била је фирма АББ – Манхајм, Њемачка.

Фаза 2 – Уговор са KfW-ом за ову фазу потписан је 07. 12. 2004. године. Ова фаза је реализована у два лота, и то:

  • лот 1: замјена машинске опреме – извођач радова је била фирма “Гоша Монтажа”, Србија, и
  • лот 2: замјена електро опремe – извођач радова била je фирма “Consortium Siemens”, Беч (Аустрија).

Прве двије фазе уговора са KfW њемачком развојном банком биле су на донаторској основи од KfW банке за Владу РС, а кредит од Владе РС за ХЕ на Требишњици.

Фаза 3 – Ова фаза је наставак „Пројекта ревитализације ХЕ Требиње 1“.

Влада Републике Српске је 23.04.2010. године донијела Одлуку о давању сагласности на кредитно задужење за ревитализацију ХЕ Требиње 1, Фаза 3, чиме је овај пројекат постао оперативан.

Ова Фаза је предвиђена као комбиновано кредитно-донаторско финансирање на сљедећи начин:

  • 4,00 милиона евра донација Владе Њемачке,
  • 6,00 милиона евра кредитних средстава од KfW банке за ХЕ на Требишњици и
  • 1,12 милиона евра властито учешће ХЕТ-а за реализацију ове фазе Пројекта.

Реализација ове фазе почела је потписивањем Уговора о „Кредитном, финансијском и пројектном споразуму за ревитализацију ХЕ Требиње 1″ између KfW банке, Министарства финансија и трезора БиХ, Министарства финансија Републике Српске и Хидроелектрана на Требишњици (ХЕТ) 26. 03. 2013. године.

Фаза 4 – у току реализације тренутне Фазе 3 пројекта показала се техничка оправданост за наставком ревитализационих радова паралелно са радовима који су предвиђени у тренутној фази 3. Ова техничка оправданост огледа се у могућности унифицирања примарне опреме електране кроз избор једног испоручиоца и произвођача опреме за сва три агрегата. У тренутној фази 3 предвиђена је ревитализација једног од три агрегата. Међутим, да би се постигао циљ пројекта (унуфицирање примарне опреме на електрани) тендерском документацијом се захтјева достављање основне понуде за агрегат бр. 1 (Фаза 3), а опционалне понуде за агрегате бр. 2 и 3 (Фаза 4).

ХЕТ и KfW су заједнички договорили да ХЕТ покрене „Иницијативу“ за фазу 4, што је учињено дописом ХЕТ-а Министарству индустрије, енергетике и рударства РС 15.10.2015, а након Одлуке Управе ХЕТ-а о покретању иницијативе за фазу 4  Пројекта ревитализације ХЕ Требиње 1.

Овом Иницијативом се тражи од надлежног министраства да што прије започне процес преговора са надлежним органима и KfW банком за фазу 4 пројекта, чиме би се заокружили комплетни ревитализациони радови на ХЕ Требиње 1, као најважније хидроелктрaне система, и продужио животни вијек ове електране за најмање 20 година.

Детаљан опис ревитализационих радова Фазе 3:

Обим радова фазе 3 пројекта састоји се од ревитализације генератора, турбина, хидрауличких челичних конструкција и интерфејс система.

Уговор за консултантске услуге за ову фазу је потписан са најбоље евалуираним понуђачем „Lahmeyer International“- Њемачка, дана 17.07.2014. године, у Бад Вилбелу – Њемачка.

Консултант и ХЕТ су заједно радили на изради тендерске документације да би се дошло до  „Финалнa верзија“ (верзија: „Јули 2018.“) која  je достављена KfW банци на одобрење. Након што је KfW банка дала одобрење („non-objection“) на тендерску докуменацију, тендер је објављен у њемачком гласнику GTAI 26.09.2019.

Финална верзија тендерске документације предвиђа достављање основне понуде за агрегат бр. 1 (Фаза 3), а опционалну понуду за агрегате бр. 2 и 3 (Фаза 4).

Тренутно је у току тендерски процес и континуирано се ради на разјашњењу тендера за потенцијалне понуђаче који су откупили тендер.

На ХЕ Требиње 1 одржан је пред-тендерски састанак и посјета постројењу 14.11.2019. године, а којем су присуствовали сви потенцијални понуђачи. На пред-тендерском састанку су ХЕТ и консултант одржали презентацију комплетног пројекта, базирајући се највише на садашњу фазу 3, након чега је услиједио детаљан обилазак постројења како би се понуђачи боље упознали са електраном  и опремом која је предмет ревитализационих радова, а у циљу што боље припреме понуда.

Наредне активности у тендерском приоцесу ће се односити на наставак разјашњења тендера, достављање и отварање понуда и евалуација. Потписивање уговора са најбоље рангираним и најуспјешнијим понуђачем предвиђено је у 3. или 4. мјесецу 2020. године.

Почетак радова, тј. увођење извођача радова на радилиште, је предвиђено за мај мјесец 2020. године, а завршетак јун 2022. за основну понуду, а јун 2024. за опцију, тј. завршетак комплетног пројекта.

Циљ комплетног пројекта „Ревитализација и модернизација ХЕ Требиње 1“ је продужење животног вијека електране за најмање 20 година.

[Best_Wordpress_Gallery id=“25″ gal_title=“ТРЕЋИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА POWER3″“]