Наставак успјешне сарадње МХ „ЕРС“/ЗП „ХЕТ“ и ЈП ЕП „ХЗХБ“ у 2020. години

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње/ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и ЈП „Електропривреда ХЗХБ“ д.д. Мостар настављају успјешну сарадњу и заједничку производњу електричне енергије у ПХЕ Чапљина у 2020. години. Генерални директори предузећа Лука Петровић и Маринко Гиља потписали су  15.11.2019. године Уговор о сарадњи за 2020. годину који је од вишеструког значаја за обје електропривреде.

Производња система ХЕТ у протеклом периоду 2019. године, реализује се под ванредним околностима које је проузроковала хаваријска ситуација у ХЕ Дубровник усљед које су оба агрегата у ХЕ Дубровник нерасположива за потребе ЕЕС од 10.01.2019. године до даљњег.

С циљем ублажавања посљедица нерасположивости агрегата у ХЕ Дубровник, потписан је Уговор о сарадњи између МХ „ЕРС“/ЗП „ХЕТ“ и ЈП „ЕП ХЗХБ“ од 15.02.2019. године односно Анекс 1 Уговора o сарадњи од 20.05.2019. године и Анекс 2 Уговора о сарадњи од 10.10.2019. године према којима се ХЕТ обавезао да осигура регулисано испуштање воде на профилу бране Горица док се ЕП ХЗХБ обавезала осигурати производњу електричне енергије у ПХЕ Чапљина. Заједничка производња у ПХЕ Чапљина, у условима хаваријског стања и нерасположивости ХЕ Дубровник, почела је 18.02.2019. године и реализује се, у континуитету, по условима из потписаних уговора према којима од регулисаних вода испуштених на брани Горица са максималним протицајем од 45 m3/s на профилу Равно. ХЕТ-у припада 50% електричне енергије произведене у ПХЕ Чапљина.

Закључењем уговора о заједничкој производњи у ПХЕ Чапљина, ХЕТ је током 2019. године остварио значајне приходе од електричне енергије, посебно имајући у виду да систем функционише без ХЕ Дубровник.

Поред енергетско-финансијског значаја за обје електропривреде и локалне заједнице, сарадња МХ „ЕРС“/ЗП „ХЕТ“ и ЈП „ЕП ХЗХБ“ кроз заједничку производњу у ПХЕ Чапљина од изузетне је важности и са аспекта безбједног управљања и благовремене евакуације вода у условима нерасположивости ХЕ Дубровник.

Мр Тамара Бојић, дипл.ел.инж.