Порибљавање Горичког језера

Сваке године у источној Херцеговини,“Хидроелектране на Требишњици“ изврше од 15 до 20 акција порибљавања отворених вода млађу пастрмке, која је произведена у властитом мријестилишту „Миротињ“. Недавно, 17. септембра, Горичко језеро је постало богатије за 1500 комада млађи поточне пастрмке дужине 8-9cm.

Изградњом хидроенергетских објеката и вјештачких језера, шездесетих година прошлог вијека,  нарушени су постојећи екосистеми и прекинути миграторни путеви рибљих врста, па је самим тим настала и потреба за порибљавањем  вода у сливу ријеке Требишњице.

Истичући непроцјењиви значај „Миротиња“, Никола Тубић, руководилац ХЕ Требиње 1, у чијем саставу послује овај објекат, наглашава да су „Хидроелектране на Требишњици“ од свог оснивања пословале друштвено одговорно и да је мријестилиште основано давне 1961. године.

„Настављајући традицију очувања животне средине и водних екосистема, 2017. годинe, извршена је потпуна реконструкција мријестилишта, чиме смо овом непроцјењивом објекту продужили животни вијек. Ми ћемо наставити да испуњавамо наше обавезе проистекле из водопривредних дозвола, трудећи се да очувамо постојећи и обогатимо рибљи фонд наших ријека и језера“, додао је Тубић.

Здравко Миљановић, водећи инжењер мријестилишта „Миротињ“, каже да мријестилиште „Миротињ“ годишње произведе од 700 000 до 800 000 комада млађи пастрмке.

Он додаје да је најважнији предуслов, да би мријешћење било успјешно,  довољна количина воде одговарајућег квалитета (физичке, хемијске и микробиолошке чистоће) – тј. вода I класе квалитета и да су објекти мријестилишта димензионирани према поменутим условима и потребама производње.

„Код производње насадног материјала и порибљавања води се рачуна о што већој заступљености аутохтоних врста (поточна пастрмка, мекоусна пастрмка), а прилагодљивост је добра и евидентна.“, нагласио је Миљановић.