Анализа токсичних супстанци на објекту ХЕ Требиње 1

У оквиру треће, завршне фазе пројекта „Ревитализација и модернизација ХЕ Требиње 1“, у периоду од 05.10.2020. до 07.10.2020. године извршено је узимање узорака за токсиколошку анализу супстанци (азбест, PCB, PAH) на постојећим агрегатима и опреми у оквиру погона, као и узорковање воде прије и послије проласка кроз турбину.

Ове активности изводе се као мјера предострожности, ради уклањања свих потенцијалних ризика по здравље и живот људи, пословање и животну средину. „Хидроелектране на Требишњици“  досљедно имплементирају захтјеве највиших међународних стандарда и раде на побољшању услова у радном окружењу у складу са свим смјерницама релевантних међународних организација.

Узорковање су, уз велику и свесрдну помоћ радника Машинске и Електро службе погона ХЕ Требиње 1, извршили представници фирме „АНТ“д.о.о. из Загреба, који ће урадити и анализе узетих узорака.

Пројекат ревитализације ХЕ Требиње 1, у оквиру ког се изводе и поменуте активности, почео је 2001. године, кроз сарадњу са KfW њемачком развојном банком (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main) у оквиру свеобухватног „Пројекта ревитализације електроенергетског сектора-POWER III“.

Циљ пројекта, који је подијељен у три фазе, је да се радни вијек ХЕ Требиње 1 продужи за најмање 30 година.

У фази 1 Пројекта замијењена су два система (дигитални систем управљања и побудни системи), фаза 2 је реализована кроз два лота (лот 1: замјена машинске опреме (расхладни систем, дренажни систем и систем компримираног ваздуха) и лот 2: замјена електро опреме (трансформатора и компонената постројења)) а фаза 3, која је још у току, обухвата ревитализациу сва три генератора, као и турбинске и хидромашинске опреме.

Поред наведеног циља поменутог Пројекта продужења радног вијека електране, други циљ је повећање снаге агрегата што ће, у још већој мјери, оправдати уложена финансијска средства.

[Best_Wordpress_Gallery id=“89″ gal_title=“Analiza toksicnih supstanci HET1″]