На ХЕ Требиње 1 инсталирана централа за рано откривање пожара

У згради архиве на погону ХЕ Требиње 1, у току прошлог мјесеца, инсталирана је, тестирана и пуштена у рад централа система за  рано откривање пожара са припадајућим јављачима и сиренама.

Јављачи пожара користе физичке принципе за детекцију пожара, мјерење присуства дима, промјена стања прослијеђује се противпожарном панелу, централа провјерава информацију и у зависности од дефинисаних подешавања активира аларм који се оглашава помоћу противпожарне сирене.

Никола Тубић, рукововилац  ХЕ Требиње 1 каже да „Хидроелектране на Требишњици“, дослиједно имплементирајући захтјеве највиших међународних и републичких закона и стандарда , настојећи да смање све потенцијалне ризика по здравље и живот људи, пословање и животну средину.

„Узимајући у обзир колику опасност пожари представљају по животе људи, имовину и животну средину, сматрамо да је унапијеђивање превентивне заштите од пожара, кроз ватродојавни систем, сратешко улагање  у стварање ефикасног и сигурног пословног окружења. Свједоци смо непроцијењиве штете коју је пожар направио у ХЕ Дубровник. Само на овом примјеру можемо видјети колико су системи за превентивно откривање пожара важни за смањење ризика и евентуалних послиједица које могу настати “, додаје Тубић.

Хидроелектране на Требишњици, као објекти високог ризика од избијања пожара, имају своју ватратрогасну јединицу, која се добровољно укључује у све акције гашења пожара који често избијају на подручју Требиња.

Набавку и уградњу централе за рано откривање пожара, за „Хидролектране на Требишњици“ извршили су представници фирме „АS-SECURITY“ д.о.о.Зворник, ПЈ Требиње.

[Best_Wordpress_Gallery id=“93″ gal_title=“Instalisana centrala za rano otkrivanje pozara na HET1″]