Редовна и периодична испитивања на погону ХЕ Требиње 1

У периоду између 07.12. и 09.12.2020. године, на постројењу ХЕ Требиње 1, у оквиру редовних годишњих активности одржавања система, извршено је испитивање трансформатора властите потрошње, трансформатора побуде, као и испитивање и сервисирање трансформаторских, генераторских заштита и дистантних заштита далековода. Извршено је и мјерење напона додира, напона корака и отпора уземљивача у 220 kV постројењу.

Никола Тубић, руководилац ХЕ Требиње 1, каже да овај погон традиционално карактерише изузетна погонска спремност и висока расположивост и да се улажу велики напори да одржавање буде квалитетно и у скалду са препорукама одговарајућих стручних стандарда и прописа. И овом приликом је установљено да све заштите раде коректно и да дјелују на одговарајућа искључења прекидача, као и да дају одговарајуће одзиве у SCADA систему.

„Без обзира на уредна и редовна одржавања постројења, увијек постоји могућност неког квара, а главни задатак заштита је да упозоре и отклоне евентуална опасна стања која могу довести до квара или да се у нежељеном случају штетне посљедице по пословање и људство сведу на минимум“, објашњава Тубић.

Тубић подсјећа да су „Хидроелектране на Требишњици“, кроз сарадњу са KfW њемачком развојном банком започеле процес модернизације и ревитализације својих постројења у склопу свеобухватног „Пројекта ревитализације електроенергетског сектора-POWER III“.

У фази 1 пројекта замијењени су дигитални систем управљања и побудни системи, а у фази 2 замијењена је машинска опрема (расхладни систем, дренажни систем и систем компримираног ваздуха) и  електро опрема (трансформатори и компоненте постројења) док се у фази 3 ради ревитализација сва три генератора, као и турбинске и хидромашинске опреме.

Испитивање и сервисирање заштита, као и мјерење напона додира, напона корака и отпора уземљивача у 220 kV постројењу на погону ХЕ Требиње 1 за „Хидроелектране на Требишњици“ извршила је фирма „Електромонтажа“ д.о.о. Требиње, док је испитивање трансформатора властите потрошње и трансформатора побуде извршила фирма „ИРЦЕ“ а.д. из Источног Сарајева.

[Best_Wordpress_Gallery id=“99″ gal_title=“Redovna i periodicna ispitivanja na pogonu HET1″]