ХЕТ убрзава експропријацију земљишта за потребе ХЕ Дабар. Власницима исплаћено 1,5 милион КМ

Док се са нестрпљењем очекује потписивање уговора о финансирању изградње ХЕ Дабар са кинеским инвеститорима, „Хидроелектране на Требишњици“ су захваљујући одличним пословним резултатима са краја прошле и почетка ове године убрзале исплату надокнада за земљиште експроприсано за потребе градње објеката ове електране. Током прошле недјеље ХЕТ је у ту сврху, преко свог предузећа „ХЕ Дабар“, на рачуне пређашњих власника уплатио 1,5 милиона КМ.

Илија Таминџија, извршни директор Дирекције за производњу и техничке послове ХЕТ-а, објашњава да је за изградњу ХЕ Дабар потребно извршити експропријацију више од 1 000 хектара земљишта и да је до сада извршена експропријација приоритетних парцела на којима ће бити објекти за чију је градњу неопходна грађевинска дозвола, као и да је за ову намјену ХЕТ  до сада издвојио око 15 милиона КМ.

„Хидроелектране на Требишњици, послије неколико тешких, напокон могу да се похвале одличним почетком ове године. Врло повољна хидролошка ситуација, погонска спремност и расположивост свих агрегата из система хидроелектрана на Требишњици кao и ангажовање ПХЕ Чапљина, омогућили су производњу од 118,2 GWh  електричне енергије у јануару, што је скоро дупло више од планиране производње за овај временски период . Узимајући у обзир тренутно стање, пројекције дотока и коте наших акумулација, са сигурношћу се може рећи да ће производња и у наредна два мјесеца бити знатно већа од вишегодишњег просјека у првом кварталу. Захваљујући наведеним прогнозама и резултатима из  јануара и посљедњег квартала прошле године, били смо у могућности да извршимо уплату од 1,5 милиона КМ, само у току прошле недјеље, за експропријације земљишта за ХЕ Дабар“, наглашава Таминџија.

Он подсјећа да су „Хидроелектране на Требишњици“ тренутно у највећем инвестиционом циклусу од свог оснивања и да је изградња хидроелектране Дабар, као прве у низу електрана из система Горњих хоризоната, стратешко опредјељење предузећа и најважнији корак ка будућности у којој ће се потребе за енергијом умногостручити.

Славиша Стајић, в.д. директора  „ХЕ Дабар“, каже да је до сада извршена експропријација око 25% од укупно предвиђених површина и то на подручју гдје ће се градити брана Пошћење са насипима Гребак и Врањача, водостан са цјевоводом  и машинска зграда са разводним постројењем, док се за експропријацију у зони акумулације у Невесињском пољу чека окончање судских поступака које су покренули власници парцела и објеката незадовољни утврђеним износима.  Поступак експропријације земљишта у Дабарском пољу, који је потребно спровести за потребе изградње канала, започеће чим се за то створе потребни услови и повуче вода са овог подручја, додаје Стајић.

Сагласно предуговору о експропријацији узмеђу Владе Републике Српске и „ХЕ Дабар“, овај процес врши Првобранилаштво Републике Српске у сарадњи са подручним јединицама геодетске управе, док надокнаде за експроприсану имовину исплаћује „ХЕ Дабар“.