Интензивирани радови на изгрaдњи резервоара „Врело око“

У току ове године „Хидроелектране на Требишњици“ наставиле су радове на реализацији пројекта изградње резервоара „Врело око“, након што су усљед неповољне финансијске ситуације  изазване хаваријом у ХЕ „Дубровник“ и пандемијe корона вируса, биле принуђене да их у одређеном периоду значајно успоре.

Данило Илић, руководилац сектора инвестиционе изградње, наводи да ће резервоар бити изграђен у двије фазе. Резервоар ће се састојати од двије коморе запремине до по 2500 m3, од чега ће једна комора  и затварачница са цјелокупном хидромашинском опремом за обје коморе бити изграђена већ у првој фази.

„ До сада су завршени сви изузетно захтјевни земљани радови на ископу коморе, измјештање локалне саобраћајнице, бетонски радови на резервоару и уградња потребне хидромашинске опреме у затварачници, док се тренутно изводе занатски радови у унутрашњем простору резервоара“, објашњава Илић.

Он додаје да  је са спољашње стране резервоара урађена хидроизолација коморе, а тренутно се изводе радови на њеној заштити обзиђивањем бетонским блоковима и засипањем резервоара материјалом из ископа.

 У склопу пројекта предвиђена је уградња једног пумпног агрегата (Q=185 l/s , H= 80,59 m), који ће са осталим пумпама јачег капацитета снабдијевати нови резервоар, замјена свих фазонских комада арматуре, уградња аутоматике, нове хлорне станице уз могућност аутоматског хлорисања оба цјевовода понаособ, итд. Резервоари ће бити опремљени  и адекватним посудама са притиском ради заштите система од хидрауличког удара, као и другом хидромеханичком и хидротехничком опремом. Када резервоар буде завршен  биће урађени и потисни, гравитациони и муљни цјевоводи, као и збирни шахтови од пумпне станице до резервоара Око 1 и Око 2.

Ако радови буду текли планираном динамиком, требињци би крајем 2021. године могли добити сигурно водоснабдијевање без прекида и воду одличног квалитета, без потребе за прокувавањем и у вријеме највећих падавина. Вриједност овог пројекта је 2, 7 милона конвертибилних марака.

ФОТОГАЛЕРИЈА