Завршетак радова на саобраћајници која повезује брану „Горица“ и центар Требиња у наредних мјесец дана

Радовима на изградњи пјешачке стазе од бране „Горица“ до центра града,  „Хидроелектране на Требишњици“ наставиле су санацију и проширење саобраћајнице која повезује брану „Горица“ са центром града.

Данило Илић, руководилац сектора инвестиционе изградње, наглашава да су радови на овом пројекту ушли у завршну фазу и да  је пројектом предвиђена изградња саобраћајнице са двије траке укупне ширине 5m и дужине 2km, са пјешачком стазом уз корито ријеке Требишњице дуж цијелог пута, ширине око 1.5m. Он додаје да су до сада завршени ископи на траси, постављeни ивичњаци, изграђени одводи оборинских вода, расвјета, као и приступни пут за Студенац, и насипање трасе. Осим асфалтирања дионице од Студенца до бране, биће проширена и претходно изграђена дионица до жељезничког моста у обиму колико то буду дозвољавале границе парцела. Дио пута у зони градилишта моста преко ријеке Требишњице у дужини од око 200 m биће асфалтиран накнадно, јер темељна стопа моста једним дијелом улази у саобраћајницу.

 „ Очекујемо да ће у наредних мјесец дана бити завршени сви радови и да ће град Требиње добити једну модерну саобраћајницу дуж корита ријеке, којом ће бити значајно олакшана саобраћајна комуникација између градских насеља, али и новим шеталиштем створени услови за уживање у љепотама освјежавајућег амбијента ријеке. Са овом пјешачком стазом, и у наредном периоду планираном изградњом шеталишта од Перовића моста до Студенца, а и претходно урађеним шеталиштем уз Ћатовића крак, добићемо пјешачку стазу у континуитету од бране „Горица“ до  Придвораца“, наглашава Илић.

У сарадњи са градом Требињем на реализацији инфраструктурних пројеката „Хидроелектране на Трењбишњици“ настоје дати константан допринос развоју заједнице у којој послују. Вриједност овог пројекта је око 750.000,00 КМ без ПДВ-а.