Испитивање и сервисирање противпожарне заштите генератора на погону ХЕ Требиње I

У склопу редовног полугодишњег одржавања система противпожарне заштите генератора, 23. септембра извршено је испитивање аутоматских и ручних јављача, провјера рада сигнализације и дојавних линија, као и провјера система за гашење пожара.

„Сем наведеног, провјерава се и притисак у боцама са инерген гасом у оба одвојена система, а извршена је и замјена батерија за резервно напајање противпожарне централе и напајања резервног релејног поља. Испитивањем је установљено да сви системи раде исправно на сва три генератора.“ – истакао је Владимир Зердо, дипл. инжењер електротехнике из Службе за аутоматику, мјерења и заштите, а који је надзорни орган над овим активностима.

Испитивање противпожарне заштите генератора се врши на сваких шест мјесеци, а овогодишње испитивање извршили су представници фирме „V&Z Zaštita“ из Бањалуке.

„Институт ‘V&Z Zaštita’ је добио уговор за периодично испитивање стабилног система за гашење пожара генератора. Испитивање  се ради два пута годишње и ово је прво испитивање у 2021. години. Носиоци посла испред наше фирме су дипломирани инжењери електротехнике – Дамјанко Ђаковић и Горан Елек.“ – рекла нам је Драгица Батинић испред фирме „V&Z Zaštita“.

ФОТОГАЛЕРИЈА