het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Замјена струјних и напонских мјерних трансформатора у 35 kV постројењу на погону ХЕ Требиње 1

У периоду од 08.11.- 12.11.2021. године извршена је замјена струјних и напонских мјерних трансформатора у ћелијама 35 kV постројења на погону ХЕ Требиње 1.

Прије радова на замјени мјерних трансформатора предходили су припремни радови у ћелијама постројења, који су се углавном односили на монтажне радове, и то:

– демонтажу старих мјерних трансформатора,

– прилагођење постојећих носећих конструкција према новим мјерним трансформаторима,

– прилагођење постојећег сабирничког система тј. примарних веза и

– каблирање секундарних веза на новим мјерним трансформаторима.

Непосредно прије монтаже нових мјерних трансформатора као и непосредно прије пуштања у рад нових мјерних трансформатора извршена су теренска испитивања истих. У склопу испитивања извршено је мјерење отпора изолације примарних и секундарних намотаја мјерних трансформатора као и мјерење преносног односа, а све у складу према IEC  стандардима и прописима о испитивању мјерних трансформатора.

Након изведених радова на замјени мјерних трансформатора извршена је провјера рада мјерних и заштитних уређаја, који су повезани на секундарне крајеве новоуграђених мјерних трансформатора. Провјером је установљено  да мјерни и заштитини уређаји раде коректно.

На овај начин повећана је поузданост и сигурност рада мјерних и заштитних уређаја у 35 kV постројењу као и животни вијек самог постројења.

Радове на замјени струјних и напонских мјерних трансформатора извршили су представници фирме „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о.- Бања Лука уз надзор инжењера Електро службе погона ХЕ Требиње 1.

ФОТОГАЛЕРИЈА

Подијели на мрежама...