У ХЕТ-у представљене могућности кориштења водних ресурса ријеке Требишњице за кавезни узгој рибе

Јуче је у просторијама „Хидроелектрана на Требишњици“ одржана презентација „Студије о могућностима кориштења водних ресурса у ОРС ријеке Требишњице за кавезни узгој рибе“. Презентацију су одржали представници „Завода за водопривреду“ д.о.о. Бијељина и вођа пројектног тима др Данило Мрдак. Презентацији су присуствовали представници „Хидроелектрана на Требишњици“ и спортских риболовних друштава „Требиње“ и „Билећа“.

Представник „Завода за водопривреду“ мр Снежана Винтерфелд обратила се присутнима и представила дио пројекта који се односи на истраживано подручје. У склопу свог излагања, присутне је упознала са општим карактеристикама хидроакумулација Билећа, Требиње, Клиње, Врба и Алаговац.

Проф. др Данило Мрдак говорио је о квалитету вода истраживаних хидроакумулација и дао увид у могућности кориштења ових вода за кавезни узгој рибе. У склопу презентације дао је и приједлог о броју и врсти кавеза које је могуће поставити, као и врсти рибе коју  је могуће узгајати у складу са условима средине предметних хидроакумулација.

На основу изложене презентације, донесен је закључак да се постављање потенцијалних кавеза за узгој рибе мора ускладити са хидролошким карактеристикама истраживаног подручја, радом „Хидроелектрана на Требишњици“, потребама водоснабдјевања, прије свега Требиња и Херцег Новог, а потом и Билеће, Гацка и Невесиња, те употреби ових вода за наводњавање, туризам и рекреацију.

Такође, закључено је да је ово уводна Студија која захтијева детаљнија истраживања на ову тему, те да будући инвеститори који планирају постављање кавеза за узгој рибе имају обавезу да прибаве све потребне дозволе и сагласности и сами сносе одговорност за потенцијалну штету.