het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Monthly Archives: новембар 2021

У периоду од 08.11.- 12.11.2021. године извршена је замјена струјних и напонских мјерних трансформатора у ћелијама 35 kV постројења на погону ХЕ Требиње 1. Прије радова на замјени мјерних трансформатора предходили су припремни радови у ћелијама постројења, који су се углавном односили на монтажне радове, и то: – демонтажу старих мјерних трансформатора, – прилагођење постојећих

18. новембра 2021.

ХЕТ-ЈН- 44/21 Услуге сервисирања и одржавања аутомобила Одлука о поништењу поступка набавке ЛОТ 1 Одлука о поништењу поступка набавке ЛОТ 2 Одлука о поништењу поступка набавке ЛОТ 3 Одлука о поништењу поступка набавке ЛОТ 4 Одлука о поништењу поступка набавке ЛОТ 5 Одлука о поништењу поступка набавке ЛОТ 6

17. новембра 2021.

ХЕТ-ЈН-52/21  Одржавање акцелерографа на брани Горица и Гранчарево и израда годишњег елабората сеизмолошког осматрања Одлука о избору најповољнијег понуђача

11. новембра 2021.

Дана,02.11.2021. године на погону ХЕ Требиње 1 извршен је периодични преглед посуда под притиском и преглед и баждарење сигурносних вентила на посудама под притиском.  Периодични преглед посуда под притиском извршен је ултразвучном методом (преглед без разарања).  Периодични преглед извршен је од стране представника фирме „EIB internationale“ а.д. ПЈ „Preving“- Бања Лука. Послове периодичног прегледа, испитивања

9. новембра 2021.

У периоду од 21.10.2021. до 23.10.2021.године извршено је редовно годишње испитивање релејне заштите на погону ХЕ Требиње 1 које је за потребе ХЕТ-а извршила фирма „Електромонтажа“ -Д.О.О. Требиње. Испитивање је извршено на генераторским заштитама на сва три агрегата, као и на заштитама трансформатора 14.4/242 kV. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на одговарајућа искључења

1. новембра 2021.