het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Гордан Мишељић, дипл. инж. маш.
Директор Предузећа
+387 (059) 260-213

Илија Таминџија, дипл. инж. ел.
Извршни директор за производњу и техничке послове
+387 (059) 260-214

Милан Митровић, дипл. инж. ел.
Извршни директор за управљање системом
+387 (059) 260-478

Милан Ковач, дипл. правник
Извршни директор за организационо-правне и опште послове
+387 (059) 223-713

Слободан Чомић, дипл. екон.
Извршни директор за економско-финансијске послове
+387 (059) 278-394

Обала Луке Вукаловића, број 2, 89101 Требиње
Телефон:+387 (059) 260-213
Факс: +387 (059) 260-782
Е-пошта: het[@]henatrebisnjici.com
Веб: https://henatrebisnjici.com