het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Политика заштите животне средине

У зависном предузећу “Хидроелектране на Требишњици “ а.д.Требиње  од времена када су вршене анализе утицаја хидроелектрана прије изградње, током времена експлоатације, до данас, води се рачуна да се сви негативни  утицаји у технолошком ланцу „ од воде до струје“ уклоне или сведу на минимум како би се успоставио одрживи развој којим би се сачували односи и природни склад развоја система и очувања животне средине. Основни принцип планирања и управљања обласним ријечним сливом ријеке Требишњице је приступ кроз сарадњу са јавним институцијама, приватним предузећима и кроз учешће јавности чиме се обезбјеђује да се водни ресурси користе на одржив начин, испуњавајући основне потребе свих корисника, а истовремено одржавајући функцију природног екосистема.

У  циљу успјешног  пословања  и осигурања  одрживог  развоја, а у оквиру своје пословне политике, посебан значај  придаје се систематском приступу активностима на унапријеђењу заштите животне средине.
У том циљу руководство и сви запослени  :

  • Укључују политику, програме и праксу заштите животне средине у сваки посао, као битан елеменат управљања свим пословним функцијама;
  • Идентификују све аспекте животне средине, оцјењују њихов значај и управљају истим на адекватан начин;
  • Врше стално унапрјеђење свог пословања у складу са законом  и прописима у области заштите животне средине;
  • Превентивним дјеловањем минимизирају употребу штетних материја и количину опасног отпада;
  • Припремом планова  за  случај ванредних ситуација, редовном провјером спремности за реаговање, смањују могућност настанка и потенцијалне посљедице ових догађаја;
  • Подижу свијест о значају заштите  животне  средине, сталним образовањем и стручним оспособљавањем као и благовременим и квалитетним информисањем;
  • Развијају сарадњу са институцијама локалне самоуправе и шире друштвене заједнице надлежним за заштиту животне средине;
  • Набављају и употребљавају производе који немају, или имају  минимални утицај  на животну средину, а испоручиоце  подстичу на активну примјену свих мјера у циљу заштите животне средине, укључујући примјену стандарда ИСО 14001 у свом пословању.