het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Вијести

31. децембра 2019.

Дана, 30.12.2019. године, на погону ХЕ Требиње 1 је одржан традиционални Новогодишњи коктел. Уз присуство радника погона ХЕ Требиње 1, чланова Управе и гостију, у пензију су уз пригодне поклоне испраћени радници који су то право стекли током 2019. године.  

24. децембра 2019.

Дана 24.12.2019. године, на погону ХЕ Требиње 1 извршено је испитивање и сервисирање противпожарне заштите генератора, које је за потребе ХЕТ-а извршила фирма „ВИЗ заштита“ д.о.о. – Бања Лука. Том приликом испитана је сигнализација и одрада противпожарне заштите на сва три генератора. Извршена је провјера притиска у боцама са инерген гасом у оба система заштите.

11. децембра 2019.

Дана, 06.12.2019. године на погону ХЕ Требиње 1 извршена је дератизација и дезинсекција просторија. Дератизација и дезинсекција је извршена од стране представника фирме “Дезинсекција” д.о.о. друштво за санитарно-еколошку заштиту Бијељина.

11. децембра 2019.

Дана, 10.12.2019. године на погону ХЕ Требиње 1 извршена је трећа ресертификациона провјера система менаџмента, према захтјевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2008), од стране сертификационог тијела „Managament Systems Certification“ д.о.о. Београд, Србија.

2. децембра 2019.

Дана, 26.11.2019. године на погону ХЕ Требиње 1 извршен је периодични преглед противпожарних апарата. Преглед је извршен од стране представника “Територијалне ватрогасне јединице Требиње”. Такође, извршен је преглед противпожарних апарата и у служби Оскултација, као и на рибњаку Јазина и мријестилишту Миротињ.

2. децембра 2019.

Хидроелектране на Требишњици и ове године, као и претходних година, врше редовна порибљавања слива ријеке Требишњице и свих отворених вода Источне Херцеговине са млађи поточне и калифорнијске пастрмке. Производња насадног материјала се обавља на мријестилишту „Миротињ“ и рибњаку „Јазина“. Послови на мријестилишту почињу половином октобра, а завршавају се половином јануара мјесеца. Касније се настављају послови

27. новембра 2019.

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње/ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и ЈП „Електропривреда ХЗХБ“ д.д. Мостар настављају успјешну сарадњу и заједничку производњу електричне енергије у ПХЕ Чапљина у 2020. години. Генерални директори предузећа Лука Петровић и Маринко Гиља потписали су  15.11.2019. године Уговор о сарадњи за 2020. годину који је од вишеструког значаја

22. новембра 2019.

У периоду од 06.11.2019. до 08.11.2019. године извршено је редовно годишње испитивање релејне заштите на погону ХЕ Требиње 1, које је за потребе ХЕТ-а извршила фирма „Електромонтажа“ д.о.о. – Требиње. Том приликом испитане су генераторске заштите на сва три генератора, као и заштите трансформатора 14,4/242 kV. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на одговарајућа

20. новембра 2019.

Пројекат „Ревитализација и модернизација ХЕ Требиње 1“ се реализује у оквиру „Трећег пројекта реконструкције електроенергетских објеката“ („POWER 3“) од 2001. године. Овај пројекат ревитализације се ради у сарадњи са KfW њемачком развојном банком кроз четири фазе које су детаљније представљене у нарeдном тексту. Фаза 1 и 2 су комплетно завршене, фаза 3 је у току,

13. новембра 2019.

11.11.2019. године студенти треће године, студијског смјера Индустријско инжењерство за енергетику, Факултета за производњу и менаџмент Требиње су посјетили Хидроелектрану Требиње 1. Посјета је планирана у склопу предмета Енергетска постројења и опрема. Студенти су најприје упознати са основним подацима о хидроелектрани, а након тога су имали прилику да обиђу све објекте хидроелектране и упознају се