het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Вијести

9. марта 2017.

Данас су на Абазовини почели радови на изградњи затвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса „Бање“ у Требињу. Инвеститор, Хидроелектране на Требишњици, обезбиједио је у ову сврху око 10 милиона КМ. Ова вијест обрадовала је све грађане Требиња спортског духа, а највише пливаче, који по завршетку радова више неће морати да иду на припреме у околне градове.

13. јануара 2014.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 74. редовној сједници одржаној 12. децембра 2013. године у Требињу  донијела је Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, на основу чега је издата и нова дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије за Мјешовити Холдинг “ЕРС” – МП а.д. ЗП”Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње

24. децембра 2013.

Почетком редовног годишњег ремонта погона ХЕ Требиње II за 2013. годину, почето је са радовима на ревитализацији командне табле агрегата (КТА) ХЕ Требиње II, односно реализација уговора „Замјена система управљања агрегатом на ХЕТ II“. Извођач радова је била фирма „KALDERA Company“ д.о.о. Лакташи, подизвођач радова „Институт Михајло Пупин – Аутоматика“ Београд. Радови на замјени система

  24. децембра 2013.

  Хидроелектране на Требишњици су закључно са 19.12.2013. године оствариле План производње за 2013. годину у износу од 1388,65 {hа}GWh{/hа}. Испуњење годишњег плана производње резултат је добре погонске спремности производних капацитета, повољних хидролошких прилика и доброг планирања и управљања системом Хидролектрана на Требишњици. Електроенергетским билансом за 2013. годину била је планирана производња Хидроелектрана на Требишњици у

   26. септембра 2013.

   Хидроелектране на Требишњици су у протеклих осам мјесеци оствариле добре производне резултате и биле важан ослонац Електропривреди Републике Српске. Производња по Билансу за 2013. годину износила је 905,62 GWh. Билансом је била предвиђена ревитализација агрегата 1 у ХЕ Дубровник, коју је требало да реализује Хрватска електропривреда. Прва половина године била је изразито кишна. Обилне падавине

   12. септембра 2013.

   У периоду јуни-септембар, у вријеме малих вода, обављане су активности на темељном чишћењу корита ријеке Требишњице као и на чишћењу и уређењу њених обала. Према утврђеном плану приступило се чишћењу корита ријеке у граду, на ријеци Сушици (акумулација Јазина) као и низводно од града у Придворачком и Ћатовића краку. Механизација ХЕТ-а је била ангажована на

   6. марта 2013.

   Реализација пројекта „Ревитализација и модернизација Хидроелектране Требиње 1“, као најважнијег објекта у Систему Хидроелектрана на Требишњици, у сарадњи са КfW њемачком развојном банком, започела је средином 2001. године.  Овај пројекат се реализује у три фазе, а у оквиру свеобухватног Пројекта реконструкције електро енергетског сектора „POWER 3″ Фаза 1 – Уговор са КfW-ом за ову фазу је