het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

ПХЕ Чапљина

ПХЕ Чапљина

ПХЕ Чапљина је реверзибилна пумпно-акумулациона хидроелектрана са властитим природним дотоком у горњи компензациони базен Хутово. Електрана користи воде властитог сливног подручја низводно од бране Горица до горњег компензационог базена Хутово и преливне воде међудотока између бране Гранчарево и бране Горица као и испуштене воде из акумулације Билећа. Осим властите производње у турбинском раду ПХЕ Чапљина може да обавља и  друге функције важне за електроенергетски систем.

ПХЕ  Чапљина  поред  пумпног   погона  може  да  ради  и  као  компензатор,  тј. да производи или узима из мреже реактивну енергију и то како у турбинском тако и у пумпном раду (2 x 160 МVАr; ±32 kV односно за ±1kV 10MVAr). Све те врсте погона су могуће, јер је електрана опремљена реверзибилним агрегатима са пумпним турбинама директно спојеним синхроним мотор-генераторима.
У турбинском погону вратила агрегата ротирају у једном смјеру пропуштајући при нето паду од 213 m сваки по 112.5 m
3/s воде и дајући у енергетски систем по 210 МW. У пумпном, обрнутом смјеру окретања узимају из доњег компензационог базена Свитава сваки по 85 m3/s воде коју пумпањем пребацују у горњи компензациони базен Хутово, узимајући при томе из енергетског система сваки по 210 МW. За режим пумпног рада потребно је преузети из електроенергетског система 1.35 kWh да би се у турбинском раду од те препумпане воде произвео 1 kWh.Електрана је пуштена у погон 1979. године. До 1992. године ПХЕ Чапљина је радила у систему Хироелектрана на Требишњици, а од 1992. године електрана је у систему Електропривреде ХЗХБ Мостар.

Технички подаци
Основни подациБрој агрегата2
Тип агрегата"Francis" реверзибилна
Инсталисана снага (MW):2x210
Инсталисани проток (m3/s):2x112,50
Технички минимум (GWh):140
Средња годишња производња (GWh):

400
Енергија од 1m3 воде (kWh): 0,52-0,55
Количина воде за 1kWh (m3/s):1,92-1,82
Дотоци, акумулације,падови Средњи годишњи доток (m3/s):
Запремина акумулације (милиона m3)Укупна7.23
Корисна6.47
Мртав простор0.76
Енергетска вриједност акумулације (GWh): 3.40
Кота горње воде (м.н.м.)Максимална231.50
Просјечна227.00
Минимална224.00
Кота доње воде (м.н.м.):3.00
Бруто падови (м)Максимални228.50
Просјечни224.00
Минимални221.00