het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

ИСО Сертификати

16 децембра 2022. године ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње је од стране „Management Systems Certification“ d.o.o  Београд  ресертификовало постојећи систем менаџмента квалитетом (QMS),  у складу са захтјевима стандарда SRPS ISO 9001 : 2015. Сертификат бр. MS2010522.00  важи до 17. децембра 2025. године. Тиме се успјешно и у континуитету наставља са активностима на примјени и унапријеђењу система менаџмента квалитетом, као и на његовој интеграцији са осталим стандардима у оквиру интегрисаног система менаџмента (IMS) у ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње.


16. децембра 2022. године ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње је од стране „Management Systems Certification d.o.o.“ Београд, ресертификовало постојећи систем управљања животне средине (EMC), у складу са захтјевима стандарда SRPS ISO 14001 : 2015. Сертификат  бр. MS2010622.00  важи  до 17. децембра 2025. године.

У ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње је од стране „Management Systems Certification d.o.o.“ Београд, је обављена имплементација система за заштиту података и сигурност информација (DSMS). у складу са захтјевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001 : 2014. Сертификат бр. MS2010822.00 важи до 31. октобра 2025. године.

ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње је од стране „Management Systems Certification“ d.o.o. Београд, 16. децембра 2022. године ресертификовало систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду у ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, према  захтјевима  стандарда SRPS ISO 45001 : 2018. Сертификат бр. MS2010722.00 важи до 17. децембра 2025. године.

Добивеним сертификатима за стандарде: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, SRPS ISO/IEC 27001 : 2014 и SRPS  ISO 45001 : 2018 ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње наставиће се са активностима  на  побољшању  интегрисаног  система менаџмента и његовом даљем развоју што ће бити један од приоритетних циљева.