het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

ИСО Сертификати

17. децембра 2016. године ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње је од стране „Management Systems Certification“ d.o.o  Београд  ресертификовало постојећи систем менаџмента квалитетом (QMS),  у складу са захтјевима стандарда SRPS ISO 9001 : 2015. Сертификат бр. MS208816  важи до 17. децембра 2019. године. Тиме се успјешно и у континуитету наставља са активностима на примјени и унапријеђењу система менаџмента квалитетом, као и на његовој интеграцији са осталим стандардима у оквиру интегрисаног система менаџмента (IMS) у ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње.

iso_9001_cir
iso_9001_eng

 

17. децембра 2016. године ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње је од стране „Management Systems Certification d.o.o.“ Београд, ресертификовало постојећи систем управљања животне средине (EMC), у складу са захтјевима стандарда SRPS ISO 14001 : 2015. Сертификат  бр. MS208916  важи  до 17. децембра 2019. године.

iso_14001_cir
iso_14001_eng

 

ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње је од стране „Management Systems Certification“ d.o.o. Београд, 17.децембра 2016. године ресертификовало систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду у ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, према  захтјевима  стандарда SRPS OHSAS 18001 : 2008. Сертификат бр. MS209016 важи до 17. децембра 2019. године.

iso_18001_cir
iso_18001_eng

Добивеним сертификатима за стандарде: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 и SRPS OHSAS 18001 : 2008 ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње наставиће се са активностима  на  побољшању  интегрисаног  система менаџмента и његовом даљем развоју што ће бити један од приоритетних циљева.