het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Daily Archives: 16. јуна 2023.

ХЕТ-ЈН-07/23 Програм обезбјеђења рада хидрофорске станице Бијељани и програм одржавања трасе водовода Вријека – Пађени Одлука о избору најповољнијег понуђача

16. јуна 2023.

ХЕТ-ЈН-13/23 Периодични преглед и испитивање громобранске мреже и електро инсталација (мјерење напона додира и корака) на свим објектима ХЕТ-а Одлука о избору најповољнијег понуђача

16. јуна 2023.