het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Тунел Фатничко поље – акумулација Билећа – II фаза радови на бетонској облози тунела

Укупна вриједност уговора je 9.898.565,80 КМ (без ПДВ-а) и уговор обухвата сљедеће радове:

  • радови на доради профила,
  • бетонски радови на тунелској облози,
  • радови на контактном и консолидационом инјектирању.

Укупна дужина тунела cca 15.650 метара (уговором обухваћено од СТ 2+528,50 до СТ 1+052,00 и низводно од СТ 3+330,00).

До сада су изведни радови укупне дужине 1357,63 m (радови на доради профила у зони золне и бетонирање золне).

У финансијском смислу до сада је реализовано cca 25 % уговора.

Радови се изводе у складу са уговором и динамиком, са краћим прекидима усљед појаве поплава у Фатничком пољу и неповољних временских услова.